Производствен процес

原材料
拉丝
冷镦
光球

суров материал

теглене на тел

Студена позиция

фотосфера

热处理
硬磨
分选
初研 精研

топлинна обработка

Твърдо шлайфане

Сортиране

Първоначални изследвания и интензивни изследвания

清洗
光电
终检
包装

чисти

фотоелектричество

Окончателна проверка

опаковане